Vizio TV не се свързва с WiFi

Vizio TV, който не се свързва с Wifi, вероятно е резултат от неправилно управлявани мрежови конфигурации или поради натрупването на повредени конфигурации за стартиране. Той може да се задейства и поради забранени определени настройки и ако IP адресът на рутера не е конфигуриран правилно.

Какво пречи на Vizio TV да се свързва с Wifi?

Установихме, че основните причини са:

 • Деактивиран DHCP: DHCP е мрежов протокол, който позволява на устройството автоматично да може да присвоява динамичен IP адрес, който позволява на устройството да комуникира с други IP адреси. Ако тази настройка е деактивирана, телевизорът може да не може действително да идентифицира IP адреса, който му е присвоен, и няма да може да се свърже с Wifi.
 • Повредени конфигурации за стартиране: В някои случаи конфигурациите за стартиране, които се използват от телевизора или рутера, може да са повредени, поради което е изправен пред проблема с връзката. Тези конфигурации се кешират от устройствата, за да се намалят времето за зареждане и да се увеличи производителността, като същевременно се осигури по-плавно изживяване.

Решение 1: Устройства за захранване с енергия

В повечето случаи грешката се причинява поради грешка с конфигурациите за стартиране, в които те може да са повредени. Следователно в тази стъпка ще задвижваме устройствата и ще го изчистим кешираните данни. Тези данни автоматично ще бъдат регенерирани. За да направите това:

 1. Изключете захранващия кабел от контакта за всички устройства, участващи в процеса.
 2. Натиснете и задръжте бутона „Захранване“ за устройствата за поне 15 секунди.
 3. Включете отново захранващия кабел и натиснете бутона за захранване, за да ги включите.
 4. Изчакайте устройствата да се включат и проверете дали проблемът продължава.

Решение 2: Включване на DHCP

В някои случаи, ако DHCP протоколът е изключен, интернет връзката няма да бъде установена правилно. Следователно, в тази стъпка ще включим DHCP за телевизора. За това:

 1. Натиснете бутона Меню на дистанционното VIZIO и изберете мрежовата опция.
 2. Кликнете върху „Ръчно“ или „Предварително“.
 3. Кликнете върху опцията “DHCP” и изберете опцията “ON” .
 4. Опитайте да свържете Wifi мрежата и проверете дали проблемът продължава.

Решение 3: Рестартиране на шлюз

Възможно е шлюзът да се наложи да бъде рестартиран за вашия рутер. Този процес включва различен подход към различните интернет рутери. Поради това се препоръчва да се консултирате с вашия доставчик на интернет услуги, за да разрешите това, или можете да потърсите в мрежата, за да проверите метода за нулиране на вашия шлюз.

Решение 4: Възстановяване на настройките по подразбиране

Възможно е също така настройките на телевизора да са били повредени, поради което той е изправен пред проблеми при свързване с интернет. Следователно, в тази стъпка ще ги върнем към настройките по подразбиране. За това:

 1. Натиснете бутона „Меню“ на дистанционното VIZIO и след това изберете опцията „Система“ или „Помощ“.
 2. Кликнете върху опцията „Нулиране и администриране “ и изберете опцията „ Нулиране на телевизора до фабричните настройки “ или „ Изчистване на паметта“ .
 3. Изчакайте процесът да приключи и проверете дали проблемът продължава.